Elinstallationer

Samtliga elinstallationer bör ske i enlighet med satta standarder såväl som av utbildade och certifierade elektriker. Det eftersom riskerna med att utföra elinstallationer utan relevanta kunskaper är förenat med livsfara och det bör därför undvikas så långs som möjligt. Även elektriker, entreprenörer och konstruktörer kan i vissa fall behöva ta del utav en elinstallationsguide för att försäkra sig om att de utför installationerna på ett korrekt sätt. Det eftersom varje system ska installeras på olika sätt och det dyker hela tiden upp nya modeller på värmesystem med olika energikällor, tele och data vilket gör att det blir svårt även för en certifierad elektriker att hålla koll på dem alla.

Dragning av nya kablar och ledningar bör alltid ske i enlighet med de elektriska föreskrifterna, vilket försäkrar att de blir utförda på ett korrekt och säkra sätt. Lättaste sätter att försäkra att det blir korrekt utfört, utöver att följa de elektriska föreskrifterna, är att ta hjälp utav en behörig elinstallatör. Det är inte så mycket en rekommendation som det är ett lagkrav och säkerhetsfråga. Visst får du byta ut en lampa och koppla in en nya dator utan hjälp av en elinstallatör, men vid dragningar av nya kablar och ledningar inför en mer omfattande elinstallation av till exempel en värme- eller vattenpump är det lag på att det ska utföras av en certifierad och behörig elinstallatör.

Inte ens elektriker eller elinstallatörer har alltid rätt att arbeta med alla olika sorters system eftersom de i de allra flesta fall tillhör en av fyra elektrikerkategorier och därför framförallt utför elinstallationer inom sitt huvudområde. Det finns installationselektriker, industrielektriker, kommunikationselektriker och service elektriker. Vilket av de olika elinstallatörerna du bör ta hjälp utav beror därför helt och hållet på vilket sorts system det är du önskar få installerat i ditt hem, om det är belysning eller en värmepump.

Företag som håller på med elinstallationer

Björkbloms El

Björkbloms El är din pålitliga partner för elinstallationer i Uppsala. Vi erbjuder expertis och kvalitetstjänster för både privatpersoner och företag. Vårt erfarna team av elektriker garanterar säkra och effektiva lösningar för allt från belysning och eluttag till...

Elektriker i Täby

Söker du en elektriker i Täby som kan utföra allt inom elarbeten och elinstallationer så är Olle Jegreus El AB ett bra val utav företag. Företaget har under flera år bedrivit sin verksamhet och personalstyrkan är inte bara välutbildad i grunden, de ser hela tiden till...

Comne Work AB

Söker du en elektriker i Kristianstad så finns Comne Work AB som ett bra alternativ. Det är en firma med erfarna elektriker i Kristianstad med omnejd som utför alla sorter av el- , tele- och fiberinstallationer åt både privatpersoner och företagare. Elektrikerna har...